0 850 308 8 308

Eğitim Ahlak Kongresi

Okul odaklı okulun bileşenlerinden hareketle yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci ahlakının sorgulandığı, bir bütün olarak insanı onurlandıran; toplumsal huzuru, barışı, saygıyı, sevgiyi besleyen ve geliştiren bir ahlak anlayışının eğitim sisteminde nasıl tesis edileceği, yeniden nasıl yerleştirilebileceği çerçevesinde tartışmalar yapılacaktır.

Bakanlığımız eğitim sisteminde ahlak eğitimini yeniden yapılandırma konusunda gelecek vizyonu oluşturmalarına yönelik fikir alışverişlerine ve disiplinler arası tartışmalara zemin hazırlayacak kongreye ait detaylı bilgilere ve başvuru formuna

http://http://egitimahlakkongresi.meb.gov.tr/ 

 

adresinden ulaşabilirsiniz.